Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vaimann, Toomas, Tallinn University of Technology (Estonia)
Vajda, István, Obuda University (Hungary)
Valkova-Jarvis, Zlatka, Technical University of Sofia (TUS) (Bulgaria)
Vardhan, Piyush, m.tch (India)
Veligorskyi, Oleksandr, Chernihiv National University of Technology (Ukraine)
Velihorskyi, Oleksandr, Chernihiv National University of Technology (Ukraine)
Verbytskyi, Ievgen, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Ukraine)
Vilhena, Nuno, Nova University of Lisbon (Portugal)
Vinnikov, Dmitri, Tallinn University of Technology (Estonia)
Vinnikov, Dmitri, Dept. of Electrical Drives and Power Electronics Tallinn University of Technology Tallinn, Estonia (Estonia)
Vitols, Kristaps, Riga technical university (Latvia)
Vodovozov, Valery, Tallinn University of Technology (Estonia)
Vodovozov, Valery, Tallinn Univercity of Technology
Voitkans, Arnis (Latvia)
Voitkans, Janis, Riga Technical University (Latvia)
Voitovych, Yurii Sergeevich, Kharkiv Polytechnic University (Ukraine)
Vorobyov, Maxim, Riga technical university (Latvia)

1 - 17 of 17 Items